Czym jest "KidsApp"?


• narzędzie do zarządzania dla Przedszkoli i Żłobków
• jedno narzędzie wiele funkcjonalności
• sprawna wymiana informacji pomiędzy Przedszkolem a rodzicem
• wszystkie informacje w jednym miejscu

Jakie są korzyści dla Przedszkoli czy Żłobków?

• sprawne planowanie zadań i zajęć w kalendarzu
• panele do zarządzania danymi dzieci i rodziców (nieograniczona ilość wpisów)
• panel do zarządzania pocztą elektroniczną (wiadomości wychodzące i przychodzące)
• zarządzanie obecnościami – automatyczne naliczanie opłat
• generowanie raportów
• zarządzanie kadrą placówki
• zarządzanie planowanymi przeglądami
• powiadomienia email i sms
• informacje dotyczące opłat
• jadłospis
• sms moduł do masowej wysyłki wiadomości SMS do wybranych rodziców /
pracowników placówki z określoną treścią poprzez platformę SMS
• wymiana wiadomości bezpośrednio w systemie między placówką a rodzicem

Co otrzymuje rodzic?

Rodzic otrzymuje możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, w której zgłasza nieobecności
dziecka, możliwość podglądu historii zgłoszonych nieobecności, informacje o aktualnym
saldzie do zapłaty oraz ilość nieobecności na bieżący miesiąc. Aplikacja dostępna jest na
platformę Android i iOS. Dodatkowo rodzic otrzymuję dostęp do ePlatformy, która zawiera:
• dostęp do aktualnych informacji i wydarzeń
• informacje dotyczące obecności swoich dzieci
• informacje dotyczące bieżących należności
• zgłaszanie nieobecności
 

Co zapewniamy?

• wdrożenie i przeszkolenie z systemu
• wsparcie techniczne
• wprowadzanie nowych funkcjonalności i uaktualnień programu
• gwarancje na oprogramowanie i aplikacje mobilne